Hide metadata

dc.contributor.authorAashamar, David Amund
dc.date.accessioned2019-08-21T23:48:25Z
dc.date.available2019-08-21T23:48:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAashamar, David Amund. Å finne sitt kompass: En tematisk analyse av ungdommers opplevelser i et tilpasset ungdomsprogram. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69414
dc.description.abstractFormålet med studien er å få et innblikk i hvordan ungdom opplever å delta i et tilpasset ungdomsprogram. Det ble utført semi-strukturerte intervju med fire ungdommer som deltok i ungdomsprogrammet til Kompass og Co. De transkriberte intervjuene ble utsatt for en tematisk analyse der det kom fram fire overordnede temaer: Hvordan jeg var før Kompass, hvordan jeg er nå, betydningen av Kompass og betydningen av å ha en jobb. Hovedfunnet i denne oppgaven er at informantene opplever ungdomsprogrammet som viktig for deres personlige utvikling og at de opplever bedre muligheter for å få seg jobb. Informantene forteller også om en læringsprosess de har gått igjennom mens de har vært i ungdomsprogrammet. Denne prosessen inneholder læring av sosiale ferdigheter og sosial utøvelse, med andre ord læring i sosial kompetanse. Målet med studien er å belyse og beskrive informantenes opplevelse av ungdomsprogrammet i stedet for å forklare et kausalt forhold mellom ungdomsprogrammet og endring i atferd.nob
dc.description.abstractThe purpose of this study was to get insight into how youth experience participation in an adapted youth program. A semi-standardized interview was conducted with four adolescents that were participating in Kompass & Co’s youth program. A thematic analysis was conducted on the transcribed interviews and four main themes were revealed: How I was before Kompass, how I am now, Kompass’ significance and the significance of having a job. The main findings of this study were the experienced importance of the youth program, the personal development of the youth and the experienced advantages when searching for a job. The informants describe a learning process they went through during the program. This process includes the learning of social skills and social performance, in other words learning of social competence. The goal of this study was to illuminate and describe the informant’s experiences in the youth program rather than to explain the causal relationship between the youth program and behavior change.eng
dc.language.isonob
dc.subjectfrafall.
dc.subjectUngdomsprogram
dc.subjecttematisk analyse
dc.subjectopplevelser
dc.subjectsemi-strukturert intervju
dc.titleÅ finne sitt kompass: En tematisk analyse av ungdommers opplevelser i et tilpasset ungdomsprogramnob
dc.title.alternativeFinding one's compass: A thematic analysis of youth in an adapted youth programeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-22T23:47:21Z
dc.creator.authorAashamar, David Amund
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72456
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69414/1/Masteroppgave-David-Amund-Aashamar.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata