Hide metadata

dc.contributor.authorAarøe, Helene Dyb
dc.date.accessioned2019-08-21T23:48:24Z
dc.date.available2019-08-21T23:48:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAarøe, Helene Dyb. Evidensbasert seleksjon i utvelgelse av kandidater til lederstillinger - forskning versus praksis.. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69413
dc.description.abstractStudien har undersøkt norske virksomheters praktiske bruk og erfaring med evidensbaserte seleksjonsmetoder i lederseleksjon. Formålet med studien var å sammenligne evidensbaserte standarder og virksomhetenes reelle HR-praksis ved seleksjon av ledere. Dette ble undersøkt kvalitativt ved semistrukturerte intervju, som ble gjennomført for denne studien alene. Intervjuene ble analysert ved malbasert analyse. Studiens informanter er seks representanter fra norske virksomheter, med bred erfaring fra seleksjon og utvelgelse av lederkandidater. I studiens litteraturgjennomgang ble det presentert en sammenstilling av evidens for virkningsfulle seleksjonsmetoder. Analysens funn viste at HR-praktikerne delvis benytter seg av evidensbaserte standarder i seleksjonsprosesser av ledere. Det forekom imidlertid tilfeller hvor praksis avviker fra forskning på feltet. Ingen av virksomhetene benyttet integritetstest som seleksjonsmetode, til tross for den høye prediksjonsevnen forskning fastslår. Samtlige virksomheter benyttet seg av og vektla referansesjekk selv om det ikke anbefales i forskning. Resultatene tydet på at det er forskjell mellom hva forskning viser at predikerer prestasjon ved lederseleksjon og hva HR-praktikere gjør i praksis. En nødvendighet for økt kunnskap og oppdatering innen forskning på feltet blant de som utøver HR i praksis fremheves.nob
dc.language.isonob
dc.subjectlederseleksjon
dc.subjectevidensbasert seleksjon
dc.subjectSeleksjon
dc.subjectevidensbasert HR
dc.titleEvidensbasert seleksjon i utvelgelse av kandidater til lederstillinger - forskning versus praksis.nob
dc.title.alternativeEvidence-based selection in selection of candidates for leadership positions - research versus practice.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-22T23:47:21Z
dc.creator.authorAarøe, Helene Dyb
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72563
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69413/1/Evidensbasert-seleksjon-i-utvelgelse-av-kandidater-til-lederstillinger---forskning-versus-praksis_Helene-Dyb-Aar-e.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata