Hide metadata

dc.contributor.authorHystad, Eline
dc.date.accessioned2019-08-21T23:47:12Z
dc.date.available2019-08-21T23:47:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHystad, Eline. "Yrs in haste". En analyse av brevvekslingen mellom Sigrid Undset og Hope Emily Allen. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69335
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker brevvekslingen mellom Sigrid Undset og den amerikanske middelalderforskeren Hope Emily Allen. De skrev til hverandre fra 1941 til 1949, og mesteparten av brevene ble til mens Undset var i eksil i USA under andre verdenskrig. Etter hvert utviklet de et tett vennskap. De deler fra sitt personlige liv, men blir sjelden private. Innholdsmessig skriver de til hverandre om alt fra blomster, skogsturer og krigsnyheter til overtro, engelske middelaldermystikere og familiemedlemmer. Det teoretiske og metodiske rammeverket mitt er fundert i brevteori og diskursteori. Jeg definerer tre diskurser som virksomme internt i brevvekslingen: en krigsdiskurs, en historiefaglig diskurs og en hverdagslivets diskurs. Det brevteoretiske perspektivet lener seg på Janet G. Altman og Elizabeth MacArthur, som er opptatt av hvordan det dialogiske forholdet mellom avsender og mottaker påvirker brevets innhold. Dette kombinerer jeg med elementer fra Faircloughs og Foucaults diskursteori. Diskontinuitet, subjektet i diskursen og diskursens interne prosedyrer hentes fra Foucault. En mikroanalytisk og makroanalytisk tilnærming til innholdet er grep jeg har tatt med meg fra Fairclough. Det vil si at jeg undersøker både hvordan diskursene virker inn på språkvalg og retorikk i brevene, og hvordan sosiale relasjoner og politiske holdninger formes av diskursene. Jeg legger til grunn at diskursene skapes av Undset og Allen i brevvekslingen, samtidig som Undset og Allen også påvirkes av diskursene. I krigsdiskursen tar Undset ledelsen. Retorisk sett sentrer språket rundt et nåtidig tidsperspektiv med et stort fokus på nyheter. Det konstrueres et fiendebilde av tyskerne, og tidvis også Sovjetunionen. I den historiefaglige diskursen tar Allen ledelsen. Her skriver de om middelalderen, samt det praktiske rundt forskningsformidling og akademiske fellesskap. Det skriver også om overtro, og da i en spesielt essayistisk stil. I hverdagslivets diskurs skriver Undset og Allen om blomster og sender eksemplarer til hverandre. Denne diskursen innbefatter det rutinemessige som de gjør hver dag og miljøbeskrivelser fra stedene de beveger seg inkluderes i dette. Til slutt ser jeg på hvordan diskursene flettes sammen i brevvekslingen. Her er det spesielt politiske holdninger fra krigsdiskursen og historiske perspektiver fra den historiefaglige diskursen som blandes sammen.nob
dc.language.isonob
dc.subjectundset
dc.subjectallen
dc.subjectdiskursanalyse
dc.subjectbrev
dc.subjectbrevteori
dc.title"Yrs in haste". En analyse av brevvekslingen mellom Sigrid Undset og Hope Emily Allennob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-22T23:47:16Z
dc.creator.authorHystad, Eline
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72503
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69335/1/Hystad_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata