Hide metadata

dc.contributor.authorYazdan, Benjamin
dc.date.accessioned2019-08-21T23:46:22Z
dc.date.available2019-08-21T23:46:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationYazdan, Benjamin. «Als das Kind Kind war, wußte es nicht, daß es Kind war...» : Barndom og estetisk erfaring i Walter Benjamins Berliner Kindheit um neunzehnhundert og Virginia Woolfs To the Lighthouse og ”Solid Objects”. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69282
dc.description.abstractDenne oppgaven er en komparativ motivstudie av barndom, barnet som litterær figur og estetisk erfaring i Walter Benjamins kortprosasamling Berliner Kindheit um neunzehnhundert (1933–1938) og Virginia Woolfs roman To the Lighthouse (1927) samt novellen ”Solid Objects” (1920). I Benjamins minnebilder trer barnet frem som et radikalt motbilde, et amalgam av andre «opposisjonelle» figurer i Benjamins tenkning som samleren, flanøren og den pukkelryggede mannslingen. Erindringen av barndommen viser seg som arnested for en annen, mindre instrumentell og mer estetisk befatning med historie, temporalitet og tingverden. Woolfs fremstillinger av barna i familien Ramsay beror på en mindre teoretisert forståelse av barnet og barndommens mulighetsrom, men utgår fra en forståelse av politikk, tid, sansning og kunstens autonomi som leder frem mot et estetisk idealbilde. Det viser seg også i den tidlige novellen, der den voksnes gjenerobring av en barnlig måte å være i verden på former et nytt begrep om motstand. Montasje, temporalitet, mimetisk verdenserfaring, medieteknologi og forestillinger om opphav, paradis og natur står sentralt i analysen. Dialektikken mellom det forestilte og det litterære barnet befinner seg i sentrum av min undersøkelse, der jeg retter oppmerksomheten mot grenseoppgangene mellom representasjonen eller bildene av barnet, og hva barnet blir et bilde på. Jeg argumenterer for at verkene, på ulikt vis, bærer i seg et løfte om en annerledes verden. Ved å innreflektere også de barna som faller utenfor sanselighetens grenser, uttrykker tekstene et utopisk håp om en annen og mer rettferdig virkelighet der den estetiske omgangsformen vil kunne tilfalle alle. Således finnes det i barndommens estetikk en kim til politisk endring. Slik tilfører jeg et originalt blikk på barndommens posisjon i to kanoniserte og mye omtalte forfatterskap, og åpner opp for nye perspektiver på Benjamins filosofi og litteratur så vel som en utvidet forståelse av den estetiske erfaringens politiske dimensjon i Woolfs forfatterskap.nob
dc.language.isonob
dc.subjectbarndom
dc.subjectvirginia woolf
dc.subjectwalter benjamin
dc.subjectestetisk erfaring
dc.subjectestetikk
dc.title«Als das Kind Kind war, wußte es nicht, daß es Kind war...» : Barndom og estetisk erfaring i Walter Benjamins Berliner Kindheit um neunzehnhundert og Virginia Woolfs To the Lighthouse og ”Solid Objects”nob
dc.title.alternative«Als das Kind Kind war, wußte es nicht, daß es Kind war...» : Childhood and aesthetic experience in Walter Benjamin's Berliner Kindheit um neunzehnhundert and Virginia Woolfs To the Lighthouse and ”Solid Objects”eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-21T23:46:22Z
dc.creator.authorYazdan, Benjamin
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72568
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69282/1/Benjamin-Yazdan--masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata