Hide metadata

dc.contributor.authorØien, Erik
dc.date.accessioned2019-08-16T23:46:24Z
dc.date.available2019-08-16T23:46:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationØien, Erik. Viktorgruppa - En studie av norske frontkjemperes flukt fra rettsoppgjøret i 1945. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69179
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om Viktorgruppa, et fluktnettverk som oppsto i kjølvannet av andre verdenskrig. Viktorgruppa besto av norske og svenske nazister, som sammen organiserte flukt for tidligere frivillige i Waffen-SS, fra norske landsvikfengsel og fangeleire til Sverige. Oppgaven undersøker hvordan Viktorgruppa organiserte flukten til Sverige. Dette gjøres blant anna gjennom å se på hvordan nettverket oppsto, hvilke kontakter Viktorgruppa hadde både i Norge og Sverige, hvilke ressurser de hadde til rådighet, hvem som finansierte virksomheten og hvilke videre planer Viktorgruppa hadde. Viktorgruppa oppsto som fluktnettverk gjennom en kombinasjon av personlige relasjoner og delte erfaringer under krigen. Medlemmene i nettverket hadde felles bakgrunn fra en rekke organisasjoner, og delte det samme ideologiske grunnsynet fra nasjonalsosialismen. De norske medlemmene i nettverket hadde knytta kontakter på svensk side av grensa under krigen, og benytta seg av disse til egen fordel under flukten fra rettsoppgjøret. Forskninga i denne oppgaven viser at en del tidligere antakelser om Viktorgruppas virksomhet ikke stemmer. For det første var nettverket langt større og bedre organisert enn både politiet og historikere har lagt til grunn. I tillegg viser det seg at de økonomiske ressursene Viktorgruppa hadde tilgjengelig var langt mer omfattende enn man har trodd til nå. En svært oppsiktsvekkende oppdagelse er at Viktorgruppas svenske medlemmer reiste til Norge for å hente rømte landssvikfanger og få dem i trygghet i Sverige, før de skulle sendes videre til Sør-Amerika. Dette gir grunn til å ta rykter om at en svensk nazistisk fluktorganisasjon sto bak rømningene fra Ilebu langt mer alvorlig enn man tidligere har gjort. Medlemmene i Viktorgruppa kom seg aldri til Argentina, de ble arrestert i Stockholm og deportert til Norge. Likevel greide flere av dem seinere å unndra seg straff ved å bruke kontakter de fikk gjennom fluktnettverket. Sentrale medlemmer i Viktorgruppa bidro også til at det oppsto langt mer effektive fluktnettverk for nazister i Sverige i årene som fulgte.nob
dc.language.isonob
dc.subjectViktorgruppa Flukt Nazisme SS SSS Frontkjemper Rettsoppgjør Landssvik Fengsel Ilebu
dc.titleViktorgruppa - En studie av norske frontkjemperes flukt fra rettsoppgjøret i 1945nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-16T23:46:24Z
dc.creator.authorØien, Erik
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72328
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69179/1/Viktorgruppa---Erik--ien.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata