Hide metadata

dc.contributor.authorEvjen, Katja
dc.date.accessioned2019-08-16T23:46:16Z
dc.date.available2019-08-16T23:46:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationEvjen, Katja. Hvorfor tar ekstremisme slutt? En studie av disengagement og avradikalisering blant nyfascister i Italia på 1970- og 1980-tallet. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69170
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om tre av de viktigste høyreekstreme nyfascistiske grupperingene som stod bak politisk motivert vold og terrorisme i Italia mellom slutten av 1960- og begynnelsen av 1980-tallet: Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale og Terza Posizione. Disse grupperingene oppstod på ulike tidspunkt i etterkrigstiden, men var alle inspirert av et ønske om å innføre en autoritær, hierarkisk organisert stat, ledet av en opplyst elite (dem selv og deres likesinnede). Oppgaven tar for seg hvorfor disse gruppenes medlemmer avsluttet sin ekstremistiske aktivitet og om dette skyldtes, eller førte til, at deres radikale holdninger ble mer moderate, ved å analysere en rekke intervjuer med tidligere medlemmer utført av en gruppe italienske forskere på midten av 1980-tallet. I tråd med gjeldende teoretisk praksis skilles det mellom det man kaller disengagement – som innebærer endring av ekstrem og voldelig oppførsel – og deradicalization (avradikalisering) – i betydningen holdningsendring i moderat retning. Vi skal se hvordan en rekke ulike faktorer spilte inn i prosessen med å forlate de respektive ekstreme grupperingene. Tidligere forskning har lagt stor vekt på økt bruk av repressive tiltak, som massearrestasjoner og lange fengselsstraffer. Dette var også tilfellet for informantene til denne oppgaven, men gjennom analyse av deres personlige fortellinger kommer det frem at en rekke andre faktorer spilte inn og forsterket effekten av eksterne hindringer, som fengsling. Spesielt viktig var en utbredt følelse av desillusjon og skuffelse, som både skyldtes et økende inntrykk av at kampen var tapt, indre splid og uenigheter, og en vanskelig livsstil som var preget av ensomhet og vold. Samspillet mellom slike faktorer som skapte misnøye og ønsker om et nytt og bedre liv, med familie og jobb, var en kraftfull pådriver for at flere av informantene valgte å legge den ekstreme fortiden bak seg. Dette medførte imidlertid ikke nødvendigvis endring av informantenes verdensbilde. Et flertall holdt fremdeles fast på sine antidemokratiske, antiegalitære holdninger, til tross for at de ikke lenger trodde det ville være praktisk mulig å gjennomføre en slik revolusjon i samtidens Italia.nob
dc.language.isonob
dc.subjectekstremisme
dc.subjectnyfascisme
dc.subjectdisengagement
dc.subjectavradikalisering
dc.subjectItalia
dc.subjectderadicalization
dc.titleHvorfor tar ekstremisme slutt? En studie av disengagement og avradikalisering blant nyfascister i Italia på 1970- og 1980-talletnob
dc.title.alternativeWhy does extremism end? A study of disengagement and deradicalization among neofascists in Italy in the 1970s and 1980seng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-16T23:46:16Z
dc.creator.authorEvjen, Katja
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72318
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69170/1/Masteroppgave-Katja-Evjen---v-r-2019.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata