Hide metadata

dc.contributor.authorMarkeng, Synnøve
dc.date.accessioned2019-08-14T23:45:54Z
dc.date.available2019-08-14T23:45:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMarkeng, Synnøve. "Man [må] være forsiktig med hvem som skal tolke": Kanoniske skrifter og tekstpraksis blant KRLE-lærere og kristne og muslimske foreldre. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69128
dc.description.abstractKanoniske skrifter er aktualisert i skolen gjennom læreplanen for KRLE-faget og er et sentralt element i mange religiøse tradisjoner elevene skal lære om. Denne oppgaven ser på Koranen og Bibelen og hvordan mennesker møter dem i ulike situasjoner. Materialet er innhentet ved hjelp av gruppeintervju som metode. KRLE-lærere, muslimske foreldre og kristne foreldre snakker om tekst fra enten Bibelen, Koranen eller begge, i hver sine grupper. I tillegg snakker de om hva de mener er sentralt når tekstene står på agendaen i klasserommet hvor de enten har barn eller selv jobber. Oppgaven retter søkelyset mot et komplekst felt i skjæringspunktet mellom religionsdidaktikk, bibelstudier, koranlitteratur, tolkningsteori og litteraturteori. «Tekstpraksis» brukes som begrepsverktøy for å beskrive og forklare hvilke forskjeller det er mellom hvordan kristne møter Bibelen, muslimer møter Koranen og hvordan KRLE-lærere møter både Bibelen og Koranen. Materialet peker på noen elementer som er felles for foreldregruppene, men det er likevel nyanseforskjeller mellom de trosbaserte tekstpraksisene, slik det kommer til uttrykk i den kristne og den muslimske foreldregruppens møte med kanonisk tekst. Eksempler på dette er forståelsen av fortolkningsautoritet i møte med den kanoniske skriften, tekst som åpenbaring fra Gud, og hvordan meningsskaping skjer ved å lese teksten i lys av noe annet. Dette er forskjeller som bare delvis adresseres i lærergruppens samtale, og som skaper dilemmaer når lærerne gis autoritet til å lede undervisning som skal møte spennet mellom en religiøs og en kritisk, akademisk tekstpraksis.nob
dc.language.isonob
dc.subjecttolkning
dc.subjectforeldre
dc.subjectKRLE
dc.subjectKoranen
dc.subjectlesestrategier
dc.subjectBibelen
dc.subjectlærere
dc.subjectfortolkningsautoritet
dc.subjectreligionsundervisning
dc.subjecttekstpraksis
dc.subjecthellig tekst
dc.title"Man [må] være forsiktig med hvem som skal tolke": Kanoniske skrifter og tekstpraksis blant KRLE-lærere og kristne og muslimske foreldrenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-14T23:45:54Z
dc.creator.authorMarkeng, Synnøve
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72283
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69128/1/Masteroppgave-Markeng-2019.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata