Hide metadata

dc.contributor.authorOrsen, Anna Elin
dc.date.accessioned2019-08-09T23:46:07Z
dc.date.available2019-08-09T23:46:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationOrsen, Anna Elin. Design som støtter nettkunder i å holde jevnere effekt. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69090
dc.description.abstractVi står nå overfor et effektproblem bestående av høyt strømforbruk i visse tider av døgnet blant forbrukerne, som krever utbygging av strømnettet som på alle andre tidspunkt vil være overflødig. Lite vet forbrukerne om at dette problemet eksisterer, men innen noen år kan det bli innført nettariffer som vil gjøre strømkostnadene høyere i disse tidspunkt hvor mange bruker strøm samtidig. Denne oppgaven presenterer en Case-studie utført for å tilegnet oss kunnskap om domenet og forbrukerne. Dette ble brukt som et innledende innsiktsarbeid for å videre gå inn i en UCD prosess der målet til slutt var å komme opp med en lavoppløselig prototype av en løsning, som skulle støtte forbrukerne i å bruke strøm “smartere” i lys av effektproblemet. Et delmål for å kunne gjøre dette var å undersøke hvordan vi gjennom visualisering og metaforer kunne synliggjøre elektrisitetsinfrastrukturen for å bidra til en mer stabil og sikker elektrisitetsforsyning ved at folk blir mer bevisste. Det ble funnet å foreligge høy grad av makt og ansvar ved å fremstille effekt, og metaforer ble funnet som å fungere som grenseobjekter mellom deltakerne og oss. Basert på innsikten og kunnskapen gitt foreslår vi ni design implikasjoner for skjermbaserte verktøy som skal støtte forbrukerne i å bruke strøm “smartere” i lys av effektproblemet; Personifiser så langt det lar seg gjøre, Gi oversikt og tilbakemelding på forbruk, Gi veiledning i form av tips, Gi estimater ved tekniske begrensninger, Sett forbruk i kontekst, Ta i bruk det bruker allerede vet, Gi detaljer på forespørsel, Visualisere forbruk og andre verdier og Design for å engasjere. Flere studier har undersøkt ulike virkemidler for å redusere strømforbruket totalt, men få studier har undersøkt reduksjon i strømforbruk på gitte tidspunkt, samt hvordan disse virkemidler bør realiseres i praksis med design. Med dette studiet vil vi bidra til å belyse de to sistnevnte områdene, samt også reflektert over hvilke konsekvenser en slik løsning kan ha sett fra et samfunnsmessig perspektiv da ulike utgangspunkt kan skape urettferdighet og påføre arbeid på forbrukerne. Nøkkelord: Effekt, strømforbruk, skjermbasert, User-Centered Design, prototyping, metaforer, visualisering, spillmekanismer, infrastruktur, elektrisitetsinfrastrukturnob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleDesign som støtter nettkunder i å holde jevnere effektnob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2019-08-09T23:46:07Z
dc.creator.authorOrsen, Anna Elin
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72241
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69090/8/Masteroppgave-Annaeo-Madelehl.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata