Hide metadata

dc.contributor.authorStolinski, Maria Louise Skogen
dc.date.accessioned2019-08-08T23:47:51Z
dc.date.available2019-08-08T23:47:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationStolinski, Maria Louise Skogen. «Du må skjønne baktanken med det» - En case studie om bruk av velferdsteknologi for personer med psykisk utviklingshemming. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69083
dc.description.abstractDenne masteroppgaven beskriver en case studie om plan- og prosedyreverktøyet e-Plan til bruk for å strukturere hverdagen til mennesker som har diagnosen psykisk utviklingshemming. Gjennom intervjuer og observasjoner med tjenestepersonell og beboere i omsorgsboliger avdekker vi hvordan et komplekst samspill mellom ulike elementer i kontekst påvirker tilgjengeligheten til slik velferdsteknologi. Hensikten med oppgaven er å identifisere implikasjoner for å informere design, som inspirasjon til videre forskning om tilgjengeliggjøring av velferdsteknologi. Ved å bruke begreper fra fagfeltet CSCW identifiserer vi omsorgsarbeid som et samarbeid, både mellom tjenesteytere og sammen med beboere. Dette stiller krav til både koordinering, “awareness” og informasjonsformidling på tvers av aktører, hvor vi har sett at teknologien opptrer som et verktøy for både beboere og tjenestepersonell. Tilgjengeliggjøring av teknologi for beboere mener vi skjer gjennom tjenestepersonell, som en følge av beboernes avhengighet til bistand for å strukturere egen hverdag. Dette medfører spenning i forholdet mellom standardisering av tjenestepersonell sitt bistandsarbeid og fleksibilitet i teknologien for å imøtekomme heterogeniteten blant mennesker som har psykisk utviklingshemming. Ved bruk av ulike begreper for å forstå relasjonen mellom menneske og teknologi, avdekker vi varierende grad av faglig kompetanse blant tjenestepersonell. Dette medfører utfordringer da e-Plan er utformet som et ekspertverktøy med krav om faglig kompetanse, men presenteres som en hybrid mellom dette og en hyllevare-teknologi. Vi ser at tjenestepersonell sin kunnskap ofte er situasjonsbasert, noe som medfører et krav til teknologi som bistår tjenestepersonell i å utnytte slik kunnskap gjennom teknologiens “affordance”. For å imøtekomme utfordringene ved tilgjengelighet av velferdsteknologi presenterer vi behovene for å skille funksjonalitet til beboer og tjenestepersonell, fremme samarbeid mellom tjenestepersonell gjennom semi-synkron kommunikasjon, utforme teknologi som bevisstgjør og støtter opp under nødvendig fagkompetanse, samt tilrettelegge for innføring av teknologi i eksisterende arbeidspraksis gjennom pre-fasilitering.nob
dc.language.isonob
dc.subjectfleksibilitet
dc.subjectaffordance
dc.subjectpsykisk utviklingshemming
dc.subjectCSCW
dc.subjectvelferdsteknologi
dc.subjectfagkompetanse
dc.subjectfasilitering
dc.subjectstandardisering
dc.subjectHCI
dc.title«Du må skjønne baktanken med det» - En case studie om bruk av velferdsteknologi for personer med psykisk utviklingshemmingnob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2019-08-09T23:46:02Z
dc.creator.authorStolinski, Maria Louise Skogen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72226
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69083/5/master2019_mlstolin-hanbo.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata