Hide metadata

dc.contributor.authorMurzynowska, Sandra Klaudia
dc.date.accessioned2019-08-08T23:45:46Z
dc.date.available2019-08-08T23:45:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMurzynowska, Sandra Klaudia. Forlengelse av brukstiden for mobiltelefoner: er bærekraftig eierskap en reel mulighet?. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69008
dc.description.abstractDenne oppgaven dreier seg om reparasjon av mobiltelefoner som en del av et bærekraftig eierskap, fordi dagens praksis fører med seg store miljøskader. Forskningsspørsmålene jeg ønsker å svare på gjennom oppgaven er: 1. Hvordan kan bærekraftig eierskap forklares, og hva er viktig for å støtte bærekraftig eierskap i forbindelse med reparasjon? 2. Hvordan kunne en tjeneste som støtter bærekraftig eierskap se ut i praksis? 3. Kan tjenesten øke interessen til å reparere hos målgruppen? 4. Er det andre tilnærminger og designmetoder som kan gi et bedre resultat? Spørsmålene 1 til 3 følger en tradisjonell brukersentrert prosess, der jeg vil bruke casestudie som metodologi. Casestudien tar for seg en tjeneste for utlån av verktøy for å forenkle prosessen med å reparere mobiltelefoner. Spørsmål 4 ble derimot inspirert av en ny metodologi, transition design, der fremtidsscenario brukes som metode. For å få bedre forståelse for oppgavens problemstilling går jeg gjennom relevant litteratur og utførte en casestudie i form av en tjeneste for reparasjon. Tjenesten baserer seg på utlån av verktøy, for å gjøre det enklere å reparere sine egne mobiltelefoner, fremfor å kjøpe ny. Som en del av fremgangsmåten til transition design metodologien, ble en overgangsperiode laget med forslag til hvordan man kan løse problemet. Det viste seg gjennom casestudien at tjenesten ikke var nok til å endre studentenes adferd nevneverdig. Settet ble kun brukt to ganger over en periode på et halvt år, men de som tok det i bruk forteller at det inneholdt alt som var nødvendig av utstyr. Det kommer frem i denne oppgaven er at de faktorene som har størst betydning for dagens praksis med å kaste skadede telefoner, er økt kunnskap og kompetanse. I tillegg vil jeg trekke frem tanken om bærekraftig eierskap som en alternativ måte å se på utslippsproblemer for småelektronikk.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleForlengelse av brukstiden for mobiltelefoner: er bærekraftig eierskap en reel mulighet?nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-08T23:45:46Z
dc.creator.authorMurzynowska, Sandra Klaudia
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72160
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69008/1/Masteroppgave_Sandra_Klaudia_Murzynowska.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata