Hide metadata

dc.contributor.authorSivertsen, Lene Astrid
dc.date.accessioned2019-07-16T23:46:24Z
dc.date.available2019-07-16T23:46:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSivertsen, Lene Astrid. Kroppsbilde og onani - En kvantitativ studie av sammenhengen mellom kroppsbilde og onani sett i lys av kjønn og seksuell orientering. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68716
dc.description.abstractBakgrunn: Formålet med den foreliggende studien var å undersøke sammenhengen mellom kjønn, generelt og genitalt kroppsbilde, hyppighet av onani og orgasme, og om denne sammenhengen var lik eller ulik for personer av ulik seksuell orientering. Det ble utformet en konseptuell modell for å illustrere de antatte sammenhengene, samt tre hypoteser for å undersøke disse: H1: Kjønn har sammenheng med generelt og med genitalt kroppsbilde, H2: Generelt og genitalt kroppsbilde har sammenheng med onani og orgasme, H3: Menn og kvinners seksuelle orientering har sammenheng med generelt og genitalt kroppsbilde, som i sin tur vil få en innvirkning på onani og orgasme. Metode: Datamaterialet er innhentet fra en større undersøkelse av seksualvaner blant menn og kvinner som ble gjennomført våren 2013 i regi av Universitetet i Oslo ved Psykologisk institutt. Studien baserer seg på to utvalg, et representativt utvalg bestående av 568 respondenter i alderen 18-29 år, samt et selvselektert utvalg bestående av 1057 respondenter i alderen 18-31 år hvorav 26,7% oppga å være homofil eller bifil. Det ble benyttet krysstabellanalyse, anova, bivariat korrelasjonsanalyse og hierarkisk multippel lineær regresjonsanalyse. Resultat: Resultatene støttet hypotese 1 og ga delvis støtte for hypotese 2 og 3. Menn hadde et mer positivt syn på egen kropp og genitalier, onanerte hyppigere og fikk oftere orgasme enn kvinner. Heterofile menn hadde et mer positivt syn på kroppen sin enn homofile og bifile menn. Lesbiske og bifile kvinner hadde et mer positivt syn på genitaliene sine enn heterofile kvinner. Bifile kvinner onanerte hyppigst og heterofile kvinner sjeldnest. Det var statistisk signifikante sammenhenger mellom kjønn og onani/orgasme for både heterofile, homofile og bifile. Blant heterofile gikk en del av effekten av kjønn på onani via genitalt kroppsbilde. Konklusjon: Kjønn hadde en selvstendig og vedvarende effekt på onani orgasme. Kjønn korrelerte også med kroppsbilde. Resultatene tyder på at personer som hadde et positivt forhold til egne kjønnsorganer onanerte hyppigere. Implikasjoner baseres på studiens resultater sett i sammenheng med tidligere forskning på sammenhengene mellom kroppsbilde og seksualitet, samt onani og seksuell helse for øvrig. På bakgrunn av dette tyder resultatene på at det vil være nyttig å fokusere på generelt og genitalt kroppsbilde i både forebyggende og behandlende arbeid med seksuell helse.nob
dc.language.isonob
dc.subjectgenitalt kroppsbilde
dc.subjectOnani
dc.subjectgenerelt kroppsbilde
dc.subjectorgasme
dc.subjectseksuell orientering
dc.titleKroppsbilde og onani - En kvantitativ studie av sammenhengen mellom kroppsbilde og onani sett i lys av kjønn og seksuell orienteringnob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2019-07-16T23:46:24Z
dc.creator.authorSivertsen, Lene Astrid
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71869
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68716/1/Kroppsbilde-og-onani.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata