Hide metadata

dc.date.accessioned2019-06-24T09:02:38Z
dc.date.available2019-06-24T09:02:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68489
dc.description.abstractInom ramen för projektet E18 Arendal-Tvedestrand berördes lokal Kvastad A8 av arkeologiska åtgärder. Lokalen undersöktes under sommaren 2015 parallellt med pågående undersökningar av flera andra stenålderslokaler. De inledande provgropsundersökningarna på ett topografiskt markerat sadelläge 54 m.öh. indikerade en relativt fyndfattig och småskalig aktivitet. Den mest fyndtäta ytan grävdes och ett slaget stenmaterial, dominerat av flinta, men med inslag av kvarts och bergskristall tillvaratogs. De fynd som kan ses som diagnostiska, i form av pilspetsar, spånskrapor och mikrosticklar pekar mot en tidigmesolitisk datering, men med ett ovanligt stort inslag av bipolär teknik. En tidigmesolitisk datering överensstämmer med en strandbunden aktivitet på lokalen runt 8500-8600 f.Kr. Prosjektleder: Lars Sundström.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.titleE18 Tvedestrand-Arendal. Delrapport Kvastad A8. Tidligmesolitisk lokal med bipolär flinta. Jorkjenn, 21/18, Tvedestrand, Aust-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorDarmark, Kim
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71639
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68489/1/RPT_AA_Tvedestrand_KvastadA8_13022017.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata