Hide metadata

dc.date.accessioned2019-06-24T08:42:47Z
dc.date.available2019-06-24T08:42:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68485
dc.description.abstractAust-Agder fylkeskommune registrerte lokaliteten i 2013. Dette ga totalt 30 funn fordelt på 16 positive prøvestikk. De positive prøvestikkene var spredt over en flate på 2428 kvm. Registreringsfunnene består i hovedsak av flint med innslag av bergkrystall og kvarts. Det var ingen diagnostiske funn i materialet som kunne gi en typologisk datering av lokaliteten. Høyden over havet ga imidlertid en estimert datering til tidligmesolitikum og en C14-datering fra en prøverute ble satt til sen tidligmesolitikum, 9150±40 BP (cal. 8342-8293 f.Kr.). Lokaliteten ble gravd ut i 2015. Det ble gjort 2210 funn av flint, bergkrystall, kvarts og kvartsitt. To tydelige funnkonsentrasjoner ble skilt ut. Flintfunnene består blant annet av en skivemeisel og avfall etter omhugging av denne, sju lansettmikrolitter og fire høgnipenspisser, fire mikrostikler og flekker. Blant kvartsfunnene er det særlig verdt å nevne en topolig plattformkjerne. Typologiske og teknologiske trekk i materialet tyder på en datering til slutten av tidligmesolitikum, hvilket er i overensstemmelse med strandlinjedateringen og C14- dateringen fra registreringene. Prosjektleder: Lars Sundström.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Tvedestrand-Arendal. Delrapport Kvastad A1. Aktivitetsområder fra tidligmesolitikum.Kvastad, 22/1, Tvedestrand, Aust-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSolberg, Annette
dc.creator.authorStokke, Jo-Simon F.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71640
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68485/1/RPT_AA_Tvedestrand_KvastadA1_06092016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata