Hide metadata

dc.date.accessioned2019-06-24T08:31:15Z
dc.date.available2019-06-24T08:31:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68482
dc.description.abstractSagene B6 undersöktes arkeologiskt sommaren 2016 som del av projektet E18 Tvedestrand-Arendal. Undersökningen identifierade en koncentration av slaget stenmaterial på ett relativt kraftigt sluttande sandigt näs beläget på mellan 49-54 m.ö.h. Fyndansamlingens västra del har störts av att området brukats som transportled i senare perioder och en djup hålväg löper genom området. Två hasselnötskal, daterade till slutet på äldre järnålder/tidig yngre järnålder kan eventuellt sättas i samband med denna. Fyndmaterialet i övrigt, totalt 1600 artefakter, består främst av slagen flinta, men med ett markant inslag av bergskristall. Spånproduktionen på lokalen, tillsammans med fynd av eneggade spetsar, høgnipenspetsar, lansettmikroliter och mikrosticklar låter lokalen placeras kronologiskt i tidigmesolitisk tid. Såvida lokalen varit strandbunden bör den ha varit i bruk runt 8900 f.Kr. Inga strukturer med daterbart material påträffades. Prosjektleder: Lars Sundström.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.publisher
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Tvedestrand-Arendal. Delrapport Sagene B6. Tidligmesolitisk boplats inne i en vik. Fløistad, 11/5, Arendal, Aust-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorDarmark, Kim
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71636
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68482/1/RPT_AA_Arendal_SageneB6_07032017.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata