Hide metadata

dc.date.accessioned2019-06-19T12:23:26Z
dc.date.available2019-06-19T12:23:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68427
dc.description.abstractKrøgenes D7 ble undersøkt i 2014. Lokaliteten lå på en ca. 185 kvm stor oval flate, 17,4 meter over dagens havnivå. Den var vestvendt, med en skråning i øst og med steinur i nordøst og sørøst. Lokaliteten ble påvist av Aust-Agder fylkeskommune, med totalt 573 funn fordelt på tre positive prøvestikk. Utgravninger utført av Kulturhistorisk museum vise at løsmassene var sterkt omrotede av dyrkning i moderne tid. I forbindelse med utgravningsprosjektet E18 Tvedestrand-Arendal ble det gjort til sammen 573 funn, av disse var 323 av flint. Av andre typer råmaterialer var det 245 av kvarts, to av bergart, to av kvartsitt og en av mulig jaspis. Det ble ikke gjort funn av diagnostiske redskaper på flaten, men basert på en ny strandlinjekurve utviklet for Arendal- og Tvedestrandsområdet vil lokaliteten tidligst kunne ha vært i bruk 3800 f.Kr. Prosjektleder: Lars Sundström.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Tvedestrand-Arendal. Delrapport Krøgenes D7. En boplass fra tidligneolitikum. Krøgenes, 511/6, Arendal, Aust-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorBjørkli, Birgitte
dc.creator.authorStokke, Jo-Simon F.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71570
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68427/1/RPT_AA_Arendal_Kr%C3%B8genesD7_09092016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata