Hide metadata

dc.date.accessioned2019-06-19T12:18:35Z
dc.date.available2019-06-19T12:18:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68425
dc.description.abstractLokaliteten har et lite funnførende område rundt de to positive prøvestikkene sentralt på den nordøstlige flaten, før terrenget faller mot vest. Enkeltliggende flintbiter i både prøvestikkene fra registreringen og den funnførende prøveruten er tolket som spor et-ter kort(e) opphold der det ikke har blitt tilvirket redskaper. Høyden over havet i kombi-nasjon med den lokale strandlinjekurven gir en eldste mulig datering til tidligmesoliti-kum (ca. 9300–8300 f.Kr.). Det ble ikke gjort noen diagnostiske funn som kan understøt-te en slik datering, og aktiviteten kan derfor ikke dateres nærmere enn til steinalder. Prosjektleder: Lars Sundström.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Tvedestrand-Arendal. Delrapport Krøgenes D6. Lokalitet med spredte funn av slått flint. Krøgenes, 509/357, Arendal, Aust-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorViken, Synnøve
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71568
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68425/1/RPT_AA_Arendal_Kr%C3%B8genesD6_10022017.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata