Hide metadata

dc.date.accessioned2019-06-19T10:53:18Z
dc.date.available2019-06-19T10:53:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68415
dc.description.abstractLokaliteten lå delvis i utmark umiddelbart vest for Fv140/Otterslandveien, delvis i innmark umiddelbart øst for samme vei, men ble behandlet som en og samme lokalitet. På bakgrunn av flintfunn i prøvestikk ved Aust-Agder fylkeskommmunes registrering ble utgravningen gjennomført med steinalderproblemstillinger som utgangspunkt. Etter både maskinell og manuell gravning av jevnt spredte prøveruter i og under det moderne åkerlaget ble det identifisert to til tre fossile åkerlag på til dels stort dyp (inntil ca. 80 cm under torven). De fossile åkerlagene var atskilt av sandhorisonter. Alle flintfunn fra nivåer over det stratigrafisk dypeste/eldste dyrkningslaget må være sekundært deponert, trolig fra høyere nivåer omkring lokaliteten. Ved flateavdekking ble det påvist et betydelig antall strukturer i og under det dypeste åkerlaget. Et stort antall prøver ble samlet inn, og ni C14-resultater foreligger. De to eldste er fra overgangen eldre-/yngre steinalder. Det eldste/dypeste fossile åkerlaget ble datert til romertid, mens de øvrige strukturene spenner fra yngre bronsealder til og med folkevandringstid. Prosjektleder: Lars Sundström.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleE18 Tvedestrand-Arendal. Delrapport Hesthag C1, en lokalitet med dyrkningslag fra jernalder og kokegroper/ildsteder fra steinalder, bronsealder og jernalder. Hesthag, 47/2, 19, Arendal, Aust-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorReitan, Gaute
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71558
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68415/1/RPT_AA_Arendal_HesthagC1_31032017.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata