Hide metadata

dc.date.accessioned2019-06-18T08:05:51Z
dc.date.available2019-06-18T08:05:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68392
dc.description.abstractI perioden 7.–18. august 2017 ble det utført en arkeologisk utgravning på Skavernodden ved Osensjøens østre bredd, Åmot kommune, Hedmark. Undersøkelsen er en del av sektoravgiftsprosjektet «Osensjøen på vippen?». I 2016 ble påvist en grav fra eldre jernalder på Skavernodden. Undersøkelsen i 2017 hadde som hovedmål å avklare hvilken type gravkonstruksjon det dreide seg om. Gravanlegget består av en større grop/nedgravning med flat bunn og omkringliggende voll. I bunn av gropa var det et kompakt kullag. Over dette laget og langs sideveggene var det deponert et sandlag med mengder av hvitbrente bein og halvbrente gevirfragment av elg. Blant de hvitbrente beina er det påvist flere fragmenter av menneske. I det samme laget ble det funnet en pilspiss og et mulig ildstål, samt fragmenter av en beinkam. I vollmassen rundt gropa var det store mengder med halvbrente gevirfragmenter. Nedleggelsen av gevir er tolket som et offer. Gjenstandstypologi og C14-dateringer fra ulike kontekster viser at anleggelsen og deponeringen av gjenstander og beina har skjedd en gang innenfor perioden romertid–folkevandringstid. Beliggenheten i landskapet og deponeringen av gevir viser til paralleller med innsjøgraver fra Midt-Sverige. Det er imidlertid ikke kjent tilsvarende gravanlegg. Prosjektleder: Per Persson / Kathrine Stene.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleOsensjøen-på vippen? Utgravning av gravanlegg fra eldre jernalder. Skaveren nordre, 78/1, Åmot, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorViken, Synnøve
dc.creator.authorStene, Kathrine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71528
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68392/1/Rapport_Skavernodden2017_010618.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata