Hide metadata

dc.date.accessioned2019-06-17T11:29:29Z
dc.date.available2019-06-17T11:29:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68372
dc.description.abstractI perioden 18. til 20.5.2016 gjennomførte Kulturhistorisk museum i Oslo en mindre undersøkelse av lokaliteten id70518 på Skavernodden. Undersøkelsen inngikk som en del av et større prosjekt ved navn Osensjøen – på vippen? som gjennomføres i forbindelse med fornyet konsesjon for kraftverket ved Søndre Osa. Skavernodden eroderes gradvis av de stadige endringene i vannivå i Osensjøen, og det var viktig å avklare situasjonen på odden for å avgjøre om det vil være nødvendig med mer inngående undersøkelser. To potensielle lave gravrøyser eller steinlegginger ble undersøkt ved manuell avtorving, samt at det ble gravd en mindre sjakt i kanten av en av strukturene. Strukturene ble avskrevet som naturlige formasjoner i den stedlige moreneavsetningen. En tidligere registrert grop med voll ble undersøkt. Det ble påvist store mengder brente fragmenter av bein og gevir i utkastede masser i vollen, samt at det ble funnet et kull- og beinholdig fyllskifte med tydelige spor etter høy varmepåvirkning av undergrunnen ved bunnen av nedgravningen. Analyse av beina påviste både bein fra menneske og elg. Plassering av graven på odden og funnmaterialet utviser flere likhetstrekk med de såkalte innsjøgravene i Sverige, deriblant den store mengden istykkerslåtte gevirfragmenter. Bein fra Grop 1 er datert til starten av 400-tallet eller starten av 500-tallet. e.Kr. I tillegg til beinmaterialet ble det funnet et lite antall gjenstander av littisk råstoff som viser at det har vært aktivitet på odden i mesolitikum. Spredningen av funnene og den lave mengden gjenstander som ble funnet tyder på at det dreier seg om et aktivitetsområde av begrenset omfang. Prosjektleder: Per Persson.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleOsensjøen-på vippen? Delrapport 3: Skavernodden. Undersøkelse av branngrav fra folkevandringstid. Skavern Nordre, 78/1, Åmot, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorWinther, Torgeir
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71507
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68372/1/RPT_H_%C3%85mot_Skavernodden_Osensjoen_150118.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata