Hide metadata

dc.date.accessioned2019-06-17T11:24:38Z
dc.date.available2019-06-17T11:24:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68371
dc.description.abstractI perioden 10. til 12.5.2016 gjennomførte Kulturhistorisk museum i Oslo en mindre undersøkelse av lokaliteten id129158 på den vestre siden av Osneset. Undersøkelsen inngikk som en del av et større prosjekt ved navn Osensjøen – på vippen? som gjennomføres i forbindelse med fornyet konsesjon for kraftverket ved Søndre Osa. Prosjektets hovedproblemstillinger var knyttet til landhevingsforløpet ved Osensjøen, mer konkret muligheten for ujevn landheving i den nordre og søndre enden av sjøen og en eventuell vippeeffekt som resultat av dette. Undersøkelsen av lokaliteten inngikk som en del av tilnærmingen til disse problemstillingene og målsettingen med undersøkelsen var å fremskaffe best mulige dateringer av og informasjon om boplassaktiviteten gjennom utgravning av en begrenset del av lokaliteten. I praksis ble det anlagt en sjakt i den vestre enden av id 129158, på et sted hvor potensialet for funn og radiologiske dateringer ble vurdert som høyt. Det fremkom et begrenset funnmateriale fra den utgravde sjakta med en funnmateriale preget av stor råstoffvariasjon. Tilstedeværelsen av jaspis og kambrisk flint samt omfattende utnyttelse av lokal kvartsitt gir funnmaterialet et østlig preg. En samlet vurdering av råstoffbruk og tilstedeværelsen av mikroflekketeknologi daterer boplassaktiviteten til den senmesolittiske nøstvetfasen eller mellommesolitikum. Prosjektleder: Per Persson.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleOsensjøen-på vippen? Delrapport 2: Hagen. Undersøkelse av boplass fra eldre steinalder. Hagen, 73/5, Åmot, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorWinther, Torgeir
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71506
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68371/1/RPT_H_%C3%85mot_Osensjoen_Hagen_150118.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata