Hide metadata

dc.date.accessioned2019-06-17T11:19:08Z
dc.date.available2019-06-17T11:19:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68370
dc.description.abstractI perioden 13.5 til 24.5.2016 gjennomførte Kulturhistorisk museum en begrenset undersøkelse av steinalderlokaliteten ID129155 på Osneset i Åmot kommune, Hedmark. Undersøkelsen inngikk i trinn 1 av prosjektet Osensjøen – på vippen? som gjennomføres i forbindelse med fornying av konsesjon for kraftproduksjon i Osensjøen. En av prosjektets hovedmålsettinger er knyttet til å avklare hvorvidt Osensjøen har vært utsatt for en vippeeffekt, et resultat av ujevn landheving i den sørlige og nordlige delen av sjøen. Undersøkelsen av lokaliteten på Osneset er en del av prosjektets tilnærming landhevingsprosessen. I praksis resulterte dette i at feltundersøkelsene ble innrettet mot å fremskaffe best mulige dateringer av aktiviteten på de undersøkte boplassene med minimale inngrep i kulturminnet. På id129155 ble det gravd ti prøveruter langs to profiler, samt at det det ble gravd to frittstående prøveruter på et lite høydedrag. Det ble funnet 231 gjenstander av littisk materiale og 3487 fragmenter av brent bein fra fisk og pattedyr fordelt på tre funnkonsentrasjoner, K1 til K3. To av beinbitene var bearbeidete og kan muligens stamme fra en lyster. Det littiske materialet indikerer at funnkonsentrasjonene er resultatet av en rekke opphold i løpet av siste del av mellommesolitikum (8250-6350 f.Kr.) og senmesolitikum (6350-3800 f.Kr.), samt at K3 også har en yngre fase med opphold i senneolitikum eller eldre bronsealder. Osteologisk analyse av beinmaterialet identifiserte fem fiskearter – gjedde, abbor, lake, sik og en ubestemt karpefisk – samt fem pattedyrarter – bever, hare, villsvin, rein og elg. Prosjektleder: Per Persson.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleOsensjøen-på vippen? Delrapport 1: Osneset. Undersøkelse av steinalderboplass med flere aktivitetsområder. Osneset gård, 73/37 og Osneset kirkegård, 73/127, Åmot, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorWinther, Torgeir
dc.creator.authorPersson, Per
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71500
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68370/1/RPT_H_%C3%85mot_Osneset_Osensjoen_150118.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata