Hide metadata

dc.date.accessioned2019-06-04T06:05:29Z
dc.date.available2019-06-04T06:05:29Z
dc.date.created2018-09-24T10:12:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBersvendsen, Agnete Hauge, Mona-Iren . Da skjønte jeg at nå smeller det snart: Voksne som opplevde vold i barndommen ser tilbake. Tidsskriftet Norges Barnevern. 2018, 95(02-03), 96-109
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68220
dc.description.abstractDenne artikkelen undersøker hvordan voksne ser tilbake på sine opplevelser med å håndtere vold som de ble utsatt for av sine omsorgspersoner i oppveksten. Artikkelen bygger på kvalitative intervjuer med syv voksne i alderen 18 til 60 år som alle har vokst opp i hjem der en av omsorgspersonene gjentatte ganger har utøvd vold mot dem og andre i familien. Narrativ teori og sosiokulturell teori er benyttet som teoretiske perspektiver i analysen. Narrativ teori tar utgangspunkt i at mennesker skaper mening og sammenheng gjennom fortellinger, og perspektivet kan hjelpe oss til å forstå mer om deres opplevelser og forståelser av volden de opplevde som barn. Sosiokulturell teori handler om å forstå læring som noe som skjer i en sosial og kulturell kontekst. Begrepet «kontrakter» benyttes i sosiokulturell teori og handler om underforståtte avtaler som utvikles mellom mennesker. Ved å anvende dette begrepet er det også mulig å få øye på kontrakter mellom deltakerne som barn, den som utøvde vold, og andre i familien. Deltakerne beskrev hvordan de som barn fant måter å forhindre omsorgspersonen fra å utøve vold mot dem selv eller andre i familien på. Etter at en voldsepisode hadde funnet sted, var det en underforstått enighet om ikke å snakke om det som hadde skjedd. Dette ble en måte å normalisere situasjonen og reetablere vanlig hverdag på. Til tross for at det kunne gå lang tid mellom voldsepisodene, beskriver de som deltok i undersøkelsen hvordan de daglig kjente på uro for vold, og forsøk på å hindre dette fra å skje ble en del av hverdagslivet. I møte med barn og familier der vold utøves, kan profesjonsutøvere komme til å konsentrere oppmerksomheten rundt de enkelte voldsepisodene. En slik tilnærming kan overse at vold i hjemmet griper inn i barns hverdagsliv og gjør dem utrygge og vare for stemninger, også i de periodene der vold ikke forekommer. Vold i hjemmet endrer barns oppvekstbetingelser og griper inn i deres liv, også når vold ikke lenger er en del av deres hverdagsliv.
dc.languageNB
dc.publisherNorsk barnevernsamband
dc.titleDa skjønte jeg at nå smeller det snart: Voksne som opplevde vold i barndommen ser tilbake
dc.typeJournal article
dc.creator.authorBersvendsen, Agnete
dc.creator.authorHauge, Mona-Iren
cristin.unitcode185,17,5,0
cristin.unitnamePsykologisk institutt
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1612790
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Tidsskriftet Norges Barnevern&rft.volume=95&rft.spage=96&rft.date=2018
dc.identifier.jtitleTidsskriftet Norges Barnevern
dc.identifier.volume95
dc.identifier.issue02-03
dc.identifier.startpage96
dc.identifier.endpage109
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10/18261/ISSN-1891-1838-2018-02-03-03
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71379
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0800-1014
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68220/2/Da%2Bskj%25C3%25B8nte%2Bjeg%2Bat%2Bn%25C3%25A5%2Bsmeller%2Bdet%2Bsnart%2B-%2BVoksne%2Bsom%2Bi%2Bbarndommen%2Bopplevde%2Bvold%2Bser%2Btilbake.pdf
dc.type.versionAcceptedVersion
cristin.articleid3


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata