Hide metadata

dc.date.accessioned2019-06-03T12:34:07Z
dc.date.available2019-06-03T12:34:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68204
dc.description.abstractTema/problemstilling Oksygenbehandling på nesekateter har lenge vært en del av initialbehandlingen av akutt syke medisinske pasienter. Nyere forskning viser at supplerende behandling med oksygen hos pasienter med normal oksygensaturasjon har manglende gunstig effekt, og kan øke mortaliteten. BMJ – Best Practice og UpToDate har nylig utformet retningslinjer for hvordan oksygenterapi bør praktiseres. På bakgrunn av dette har vi valgt å gjøre et kvalitetsforbedringsprosjekt ved medisinsk observasjonspost ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, hvor vi ønsker vi å implementere retningslinjen for oksygenbehandling av akutt syke medisinske pasienter, med fokus på pasienter med akutt koronarsyndrom. Kunnskapsgrunnlag Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på et PICO-spørsmål med pyramidesøk i McMaster PLUS, gjennomført i januar 2019. Resultatet var to retningslinjer øverst i kunnskapspyramiden, én fra BMJ Best practice og én fra UpToDate. BMJ anbefaler å ikke starte O2-behandling hvis SpO2 ≥ 93 % (sterk anbefaling), ikke starte O2-behandling hvis SpO2 er 90-92 % (svak anbefaling) og stoppe O2-behandling hvis SpO2 > 96 % (sterk anbefaling). Det er vist at oksygenbehandling av hjertepasienter med SpO2 ≥ 90 % gir økt risiko for behov for revaskularisering og hjerteinfarkt. UpToDate gir en sterk anbefaling (grad 1B) om å ikke starte oksygenbehandling dersom pasienter med mistenkt hjerteinfarkt har SpO2 ≥ 90 %. Tiltak/kvalitetsindikator Vi ønsker å implementere de nye retningslinjene for oksygenbehandling av pasienter med akutt koronarsyndrom ved å iverksette tiltak som internundervisning (ledet av fagsykepleier), algoritme for behov for oksygenbehandling på innkomstskjemaet G1. Prosjektet forankres i arbeidsgruppe bestående av lege, seksjonsleder, fagansvarlig sykepleier og postsekretær. Konklusjon Kunnskapsgrunnlaget er godt og allerede forankret i Metodebok for indremedisin OUS Ullevål. Avdelingen vil gjøre en kartlegging av problemet før de eventuelt gjennomfører kvalitetsforbedringsprosjektet. Vi anser tiltakene som enkle og kostnadseffektive, og mener prosjektet bør gjennomføres.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleImplementering av nye retningslinjer for oksygenbehandling av pasienter med akutt koronarsyndrom. Ved medisinsk observasjonspost, Ullevål sykehus OUS.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorBjørnholt, Augusta Vildershøj
dc.creator.authorTrydal, Elisabet
dc.creator.authorNegård, Andrea
dc.creator.authorNordhuus, Kine Marie
dc.creator.authorNordstrand, Vilde Marian
dc.creator.authorSælen, Ivar Grøn
dc.creator.authorRønneberg, Bjørn
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71354
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68204/1/K5-KLOK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata