Hide metadata

dc.contributor.authorDahl, Sofie Hundevadt
dc.date.accessioned2019-05-28T09:56:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationDahl, Sofie Hundevadt. Faktorer som påvirker keisersnittsraten på Jimma Universitetssykehus i Etiopia - En kvalitativ studie av helsepersonellets oppfatning rundt beslutningstakingen av keisersnitt. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/68163
dc.description.abstractnob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleFaktorer som påvirker keisersnittsraten på Jimma Universitetssykehus i Etiopia - En kvalitativ studie av helsepersonellets oppfatning rundt beslutningstakingen av keisersnittnob
dc.title.alternativeFactors affecting the caesarean section rate at Jimma University Hospital in Ethiopia - a qualitative study of health workers perception on decision making of caesarean sectionseng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2019-05-28T09:56:58Z
dc.creator.authorDahl, Sofie Hundevadt
dc.date.embargoenddate3019-01-22
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71301
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/68163/1/prosjektoppgave-i-mal--ferdig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata