Now showing items 1-1 of 1

  • Zahri, Yessin (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Endringer i reglene om arbeidsavklaringspenger ble vedtatt ved ved lov av 16. juni 2017 nr. 43, og trådte i kraft 01. januar 2018. Enkelte av endringene har skapt stor debatt, og temaet er i høyeste grad aktuelt også idag. ...