Now showing items 1-1 of 1

  • Zachariassen, Morten Holt (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Oppgaven tar for seg retten til eksportere trygdeytelser innenfor EØS etter gjeldende rett. Videre tar oppgaven for seg hvilket vern denne eksportretten har etter Grunnloven og EMK dersom landet man eksporterer ytelsen ...