Now showing items 1-1 of 1

  • Ytreland, Kristine Angelskår (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    ADHD er en diagnose som har vært kjent under mange navn. Det som kanskje er enda viktigere enn hvilket navn diagnosen har gått under, er atferden som assosieres til den: Hyperaktivitet, manglende impulskontroll og en ...