Now showing items 1-1 of 1

  • Wabakken, Marie Natland (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Tema for oppgaven er sensur av urimelige kontraktsvilkår i avtaler mellom forbrukere og næringsdrivende. To hovedtema behandles. Det ene er innholdet i urimelighetssensuren etter direktiv 93/13/EØF (forbrukeravtaledirektivet). ...