Now showing items 1-1 of 1

  • Waale, Lill Beate (Master thesis / Spesialoppgave, 2005)
    Redegjørelse av hvorvidt fastsettelse av samvær etter omsorgsovertakelse følger faste retningslinjer, eventuelt hvilke kriterier som legges til grunn, på bakgrunn av vurdering av fylkesnemnds- og rettspraksis.