Now showing items 1-1 of 1

  • Valland, Tatanya (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
    Profesjonelle er forpliktet til å utøve skjønn, og i det profesjonelle arbeidet kan det ikke gis spesifikke regler for hvordan den riktige handling ser ut. Profesjonsutøvelse innebærer tolkning, og i politiet også situasjonelle ...