Now showing items 1-1 of 1

  • Valland, Ksenia Anastasia (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
    Oppgavens tema er barns personvern ved foreldres informasjonsdeling på nett. Oppgaven undersøker hvor grensen for foreldres bilde- og informasjonsdeling av barn under 18 år går under dagens regelverk og praksis, og kommer ...