Now showing items 1-1 of 1

  • Valderhaug, Line (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Oppgaven omhandler bruk av mekaniske tvangsmidler etter psykisk helsevernloven § 4-8. Oppgaven består av en teoretisk og en empirisk del. Den teoretiske delen inneholder en juridisk analyse av vilkårene for bruk av mekaniske ...