Now showing items 1-1 of 1

  • Vala, Stine (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Tema for oppgaven er straffansvar og straffutmåling ved selvforskyldt rus. Reglene om selvforskyldt rus bryter med strafferettens grunnprinsipper om tilregnelighet og skyld som forutsetninger for å straffe. Oppgaven tar ...