Now showing items 1-1 of 1

  • Pamphlett, Kirsti Elizabeth (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Oppgaven behandler passasjerens rettigheter ved innstilling og forsinkelse i henhold til Montreal-konvensjonen og forordning (EF) nr. 261/2004. Passasjerens muligheter for å håndheve sine rettigheter gjennom National ...