Now showing items 1-1 of 1

  • Palmås, Line Wiklund (Master thesis / Spesialoppgave, 2007)
    Forvaltningen treffer årlig en rekke avgjørelser i barnevernsaker. Barnevernets vedtak kan påklages til overordnet forvaltningsorgan. Oppgaven foretar en kartlegging av hvilke vedtak som kan påklages og hvem som har adgang ...