Now showing items 1-1 of 1

  • Særnamsmann kompetanse : --Restricted Access 
    Nansdal, Merete (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Avhandlingen drøfter de særlige regler som gjelder for namsmenn uten generell kompetanse.