Now showing items 1-1 of 1

  • Nakkim, Rebecca Lund (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Temaet for oppgaven er betalingsansvar og misligholdsvirkninger under Saleform. Saleform er en standardkontrakt for kjøp og salg av annenhånds skip, utviklet av Norsk Skipsmeglerforbund og BIMCO. Oppgaven tar utgangspunkt ...