Now showing items 1-1 of 1

  • Mageli, Gjertrud Bøhn (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Oppgaven tar for seg behandling av helseopplysninger til bruk i maskinlæring som del av helsehjelpen, og da først og fremst reglene om deling av opplysninger. Maskinlæring kan bidra til bedre helsehjelp, og er en sentral ...