Now showing items 1-1 of 1

  • Gallaher, Christopher Daniel (Master thesis / Spesialoppgave, 2005)
    Tema for avhandlingen er styrets innhenting av aksjeeierfullmakt til generalforsamling. Avhandlingen vil vurdere i hvilken grad gjeldende rett hindrer at fullmakter blir brukt i strid med aksjeeiernes interesse, og i hvilken ...