Now showing items 1-1 of 1

  • Galkina, Mariia (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Denne masteroppgaven handler om utviklingsprosesser og utfordringer rundt innebygget personvern og kunstig intelligens. Jeg har forsket først hvordan samhandlingen mellom utviklingsprosesser skal skje, og hva slags ...