Now showing items 1-1 of 1

  • Gabrielsen, Helle Fritzsønn (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Temaet for oppgaven er permitteringsordningen, og om denne bidrar til å svekke arbeidstakers rettigheter i forhold til stillingsvernet. Saksbehandlingen og saklighetsvurderingen ved permittering og oppsigelse blir drøftet, ...