Now showing items 1-1 of 1

  • Gaasemyr, Joanna (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Tema for oppgaven er det strafferettslige kreditorvern inntatt i straffeloven kapittel 27. Problemstillingen er basert på en alminnelig antakelse om at nevnte regler i praksis i liten grad fungerer i tråd med lovgivers ...