Now showing items 1-1 of 1

  • Fagernes, Kenneth Lundhaug (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Bekjempelsen av økonomisk kriminalitet får stadig større fokus og norsk lov oppdaterers kontinuerlig. Ny hvitvaskingslov med forskrift trådte i kraft 15.april 2009. Den nye loven er oppdatert i henhold til EU-direktiv ...