Now showing items 1-1 of 1

  • Bade, Øyvind Bjørkto (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    I oppgaven behandles de generelle reglene for kontrolltiltak i arbeidslivet. I tillegg redegjøres det for de spesielle reglene om kameraovervåking og innsyn i arbeidstakers e-post. Her legges det særlig vekt på hvor grensene ...