Now showing items 1-1 of 1

  • Bachke, Marianne G. (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Problemstillingen i denne oppgaven er "Garantiansvar i profesjonelle leveranseavtaler". Med garanti menes i denne oppgaven en garanti som avgis av selgeren om at kontraktsgjenstanden skal oppfylle visse krav ved levering, ...