Now showing items 1-1 of 1

  • Bache, Fredrik (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Tema for denne oppgaven er rettssikkerhetsspørsmål for den enkelte skattyter ved behandling av ligningen i skatteetaten. Spørsmålet er om ligningsmyndighetene oppfyller de krav til kvalitet, objektivitet og uavhengighet ...