Now showing items 1-1 of 1

  • Aakenes, Siri Elise Øvergård (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Oppgaven redegjør for hensynet til barnets beste i forbindelse med samvær etter omsorgsovertakelse. Oppgaven behandler de ulike momenter som inngår i vurderingen av hensynet til barnets beste etter teori og fylkesnemndspraksis, ...