Hide metadata

dc.date.accessioned2019-05-27T10:46:24Z
dc.date.available2019-05-27T10:46:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67990
dc.description.abstractBakgrunn: Offentlige helserapporter har vist at helsehjelpen som gis ved flere av landets akuttmottak er uforsvarlig og påvirker pasientsikkerheten. Lang ventetid angis som en av de viktigste medvirkende faktorene. Et Fast Track-system er blant tiltakene som trekkes frem for å redusere ventetiden. I dette kvalitetsforbedringsprosjektet vil vi undersøke gjeldende praksis i kirurgisk akuttmottak ved Akershus universitetssykehus, samt se på muligheter for å implementere et Fast Track-system for å forkorte ventetiden. Kunnskapsgrunnlag: Vi har basert kunnskapsgrunnlaget på litteratursøk i PubMed, lovverk og offentlige helsetilsyn- og rapporter, samt strukturelle intervju med helsepersonellet som jobber på akuttmottaket. Dagens praksis: Initial triagering av sykepleiere. Tid til legetilsyn, oftest av LIS1, baseres på prioriteringsgraden som tildeles avhengig av tilstandens alvorlighet. Pasienter med lav triageringsgrad er mest utsatt for lang ventetid. LIS1 har konfereringsplikt med LIS2/LIS3 som ikke alltid er til stede i akuttmottaket. Mål, tiltak og indikatorer: Å redusere ventetiden i kirurgisk akuttmottak med følgende tiltak: implementering av Fast Track, skiftestue i mottak, bemanning av skiftestue som del av LIS3-vaktplan og mulighet for å henvise pasienter til poliklinisk øyeblikkelig-hjelpstime. Prosessindikatorer er ventetid til henholdsvis første legetilsyn og kvalifisert legetilsyn. Resultatindikatorer er andel pasienter med liggetid over 4 timer og gjennomsnittlig oppholdstid i mottak. Prosess, ledelse og organisering: Møte i en prosjektgruppe bestående av en representant fra helsepersonellgruppene som berøres av tiltaket. Her diskuteres fordeling av arbeidsoppgaver og organiseringen av tiltaket, samt håndtering av eventuell motstand i henhold til PUKKmodellen. Diskusjon og konklusjon: Lange ventetider i akuttmottaket kan forverre sykdomstilstanden til pasientene. Implementering av Fast Track-system er et tiltak som kan redusere ventetiden i akuttmottaket. Kvalitetsforbedringsarbeidet gir derfor grunnlag for å anbefale tiltaket.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleImplementering av Fast Track-system for å redusere ventetiden i kirurgisk akuttmottak. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Akershus universitetssykehusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorBrathaug, Astrid Salen
dc.creator.authorFlengsrud, Karoline
dc.creator.authorGranlund, Åsne Andreassen
dc.creator.authorNguyen, Mili Duong
dc.creator.authorStenseth, Oleane Marthea Rebne
dc.creator.authorØverås, Tord Hanssen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71155
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67990/1/K7-KLOK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata