Hide metadata

dc.date.accessioned2019-05-08T07:37:17Z
dc.date.available2019-05-08T07:37:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67913
dc.description.abstractDen arkeologiske undersøkelsen på Storhov ble foretatt i periode 17. til 28. september 2018, som del av en «case study» initiert av Riksantikvaren. Bakgrunnen var et større metallsøkerfunn i 2014 og en påfølgende geofysisk undersøkelse i 2016. Formålet med gjeldende utgravning var å undersøke om det var forbindelse mellom pløyelagsfunnene og påviste kulturminnene ved flateavdekkingen, samt kvalitetssikre georadar-tolkningene. Fire områder ble valgt ut for flateavdekking, med funn av kokegroper i tre av områdene. I det ene området helt nord på jordet, like ved smeddepoet funnet i 2014, ble det i tillegg funnet stolpehull tilhørende to huskonstruksjoner, datert til romertid og folkevandringstid, og to ovner av Eg-typen, datert til merovingertid. Undersøkelsen viste lite samsvar mellom strukturene i undergrunn og metallfunnene i pløyelaget. Der hvor det var en mulig sammenheng derimot, også mellom gjenstander og eventuelle gjenstandsgrupper, tyder resultatene på at de horisontale forflytningene til gjenstandene som resultat av dyrkningsaktivitet ikke er store. Sammenstillingen av georadartolkningene og utgravningsresultatene viser at 23 % av de påviste strukturene opprinnelige ble tolket, men hverken sporene etter husene eller ovnene ble identifisert. Ved gjennomgang av datasettet i etterkant av utgravningen kunne tallet kan økes til 71 % og at det altså er store muligheter for forbedringer når det kommer til mer presise tolkninger av de geofysiske dataene. Undersøkelsen på Storhov har vist potensialet i bruken av en tredelt metode, men stadfestet hvor avgjørende den arkeologiske utgravningen er. Prosjektleder: Dagfinn Skre.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor, jernvinne, kokegrop. Storhov, 51/1, Elverum, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSand-Eriksen, Anettte
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71080
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67913/1/Rapport+fra+arkeologisk+utgravning+-+Kokegroper+-+Loe+gnr+132+bnr+3+og+5+-+Ringerike+kommune+-+Buskerud.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata