Hide metadata

dc.date.accessioned2019-05-02T11:30:36Z
dc.date.available2019-05-02T11:30:36Z
dc.date.created2019-01-22T11:23:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationValland, Tatanya . Frykten for feil i politiet. Sosiologi i dag. 2016, 46(1), 32-53
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67861
dc.description.abstractProfesjonelle er forpliktet til å utøve skjønn, og i det profesjonelle arbeidet kan det ikke gis spesifikke regler for hvordan den riktige handling ser ut. Profesjonsutøvelse innebærer tolkning, og i politiet også situasjonelle vurderinger under tidsnød og manglende informasjon, noe som kjennetegner svært mange operative situasjoner. det innebærer en risiko for feil. norsk politi ble avkledd da 22. juli-kommisjonen la frem sin rapport om hendelsene 22. juli. To av hovedpunktene var at ”[e]vnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten” og ”[l]edelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater, har vært utilstrekkelig” (NOU 2012, s. 16). I politiet eksisterer det en begrunnet frykt for feil, både med hensyn til rettslige etterspill og med tanke på fare for liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. En mulig konsekvens av frykt for å gjøre feil er handlingslammelse, eller den nært beslektede beslutningsvegringen. i denne artikkelen undersøker jeg med utgangspunkt i observasjoner og kvalitative intervjuer hvilke erfaringer ledere i politiet har med frykt for feil og hvordan lederne håndterer frykten i en organisasjon med en sterk handlingsplikt. Formålet med undersøkelsen er å undersøke organiseringen av og forhandlingene om rom for feil i en organisasjon preget av handleplikt.en_US
dc.languageNB
dc.publisherNovus Forlag
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleFrykten for feil i politieten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorValland, Tatanya
cristin.unitcode185,12,1,0
cristin.unitnameInstitutt for kriminologi og rettssosiologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1662803
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Sosiologi i dag&rft.volume=46&rft.spage=32&rft.date=2016
dc.identifier.jtitleSosiologi i dag
dc.identifier.volume46
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage32
dc.identifier.endpage53
dc.identifier.urnURN:NBN:no-71030
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0332-6330
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67861/1/1249-1339-1-SM.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-ShareAlike 4.0 International
This item's license is: Attribution-ShareAlike 4.0 International